Hizmetlerimiz

DAHA FAZLASINI İSTEYİN

Hizmetlerimizden bazıları...

 

TEKNİK

Makine, elektrik, elektronik araçların kullanım kılavuzları, katalog, broşür ve eğitim dokümanları, servis kitapçıkları, mimarlık ve başlıca kimya, tekstil, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, metalürji, inşaat mühendisliği vb. gibi uzmanlık alanları

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayar donanım ve aksesuarları (yazıcı, tarayıcı vb.), otomasyon (otel yönetim, banka vs.), muhasebe paket programları ve otomasyonu, yazılımların yerelleştirilmesi, multimedya CD' ler, Web sayfalarının ve diğer farklı biçimdeki (pdf, tif, ppt, fh10 vb. gibi uzantılı) dosyalar

     
 

İKTİSAT

Bilançolar, mali denetleme raporları, dış ticaret, konşimentolar, işletme, satın alma, fizibilite raporları, yurt dışı yazışmalar ve faturalar

 

HUKUK

Brifing, toplantı, konferans tutanakları, mahkeme kararları, temsilcilik ve vekaletnameler, ihale dosyaları ve sözleşmeler

     
 

TIP

Her türlü doküman ve raporlar, kitap, prospektüs, ilaç ruhsatı kullanım kılavuzları

 

EDEBİYAT

Her türlü kitap, makale, araştırma yazısı, eğitim dokümanları

     
 

MEDYA

Senaryoların çevirimi, dublaj, seslendirme, film atik yazıların senkronizm edilmesi

 

SÖZLÜ ve SİMULTANE TERCÜMANLIK

Tüm konferans, kongre, seminer, iş toplantıları ve resmi toplantılar

     
 

YEMİNLİ ve NOTER TASDİKLİ TERCÜME

Her türlü Noter, Valilik, Konsolosluk, Dışişleri v.b. gibi makamlarca, tasdik işlemleri istenilen evrakların ve belgelerin noter yeminli mütercimlerce tercüme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve tasdik işlemleri

 

KURUMSAL ve ÖZEL İNGİLİZCE DERSİ

Her türlü şirkete grup olarak veya her yaştan insana özel olarak dil uzmanlarımızca özel ders ve kurs verilmesi